Адміністрацыйныя працэдуры

Адміністрацыйныя працэдуры, якія ажыццяўляюцца Дзяржаўнае прадпрыемства «БелЭЗ» па заявах грамадзян (У адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010г. №200)

№ п.н.Найменнаванне адміністрацыйнай працэдурыДакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры *Максімальны тэрмін ажыццяўлення працэдуры **Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента або рашэння па выніках працэдуры
1Выдача даведкі:
1.1аб месцы працы і займаемай пасаде5 дзён з дня зваротубестэрмінова
1.2аб перыядзе працы5 дзён з дня зваротубестэрмінова
1.3аб памеры заработнай платы5 дзён з дня зваротубестэрмінова
1.4аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі5 дзён з дня зваротубестэрмінова
1.5аб утрыманні аліментаў і іх памерыпашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу5 дзён з дня зваротубестэрмінова
1.6аб незабяспечанасці дзіцяці ў цяперашнім годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем5 дзён з дня зваротубестэрмінова
1.7аб знаходжанні ў водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў5 дзён з дня зваротубестэрмінова
1.8аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родахпашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу5 дзён з дня зваротубестэрмінова
2Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі5 дзён з дня зваротубестэрмінова
3Прызначэнне дапамогі:
3.1па цяжарнасці і родахпашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;лісток непрацаздольнасці (даведка аб часовай непрацаздольнасцi)не пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платы, стыпендыі, дапамогіна тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці (даведцы аб часовай непрацаздольнасцi)
3.2у сувязі з нараджэннем дзіцяцізаяву; пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу; даведка аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь; пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь; пасведчання аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшыя за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей); копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей – усынаўленне) – для сем’яў, якія ўсынавілі (удачарыць) (далей – усынавiлi) дзяцей; выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў (удачарыцелю) (далей – усынавiцелi), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць; копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаў-ных органаў, іншых арганізацый – 1 месяцадначасова
3.3жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасцізаяву;пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу; заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяцадначасова
3.4па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоўзаяву; пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу; пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такога пасведчання); копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей; выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць; даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі (з указаннем іншых неабходных звестак, якімі валодае ўстанова адукацыі); копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў; даведка аб выхадзе на працу, службу, вучобу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі – пры афармленні водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям’і10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяцпа дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў
3.5на дзяцей старэйшых за 3 гадызаяву; пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу; пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх сведчанняў); копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншага дакумента, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў; копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей; даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам, – на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў (прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года), а для навучэнцаў, якія навучаюцца за кошт уласных сродкаў, дадаткова ўказваюцца адпаведныя звесткі; даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам або выхаванцам і ставіцца да прыходнаму кантынгенту, – на дзяцей, якія наведваюць установы адукацыі (у тым ліку дашкольныя) з кругласутачным рэжымам знаходжання дзiцяцi; звесткi аб атрыманых даходах (іх адсутнасці) кожнага члена сям’і за год, які папярэднічае году звароту; пасведчанне дзіцяці-інваліда – для сем’яў, якія выхоўваюць дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў; даведка аб утрыманні аліментаў і іх памеры; даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу – для сем’яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу; пасведчанне інваліда – для аднаго з бацькоў у няпоўнай сям’і, якому ўстаноўлена інваліднасць I або II групы; выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў) ці іншых дакументаў, якія пацвярджаюць іх занятасць10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяцпа 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, альбо па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту
3.6па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоўлісток непрацаздольнасціне пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платына тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці
3,7па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяцілісток непрацаздольнасціне пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платына тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці
3.8пры санаторна-курортным лячэнні дзіцяці-інвалідалісток непрацаздольнасціне пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платына тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці
4Выплата дапамогі (матэрыяльнай дапамогі) на пахаваннезаяву асобы, які ўзяў на сябе арганізацыю пахаваньня памерлага (загінуўшага); пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка; даведка пра смерць – у выпадку, калі смерць зарэгістраваная ў Рэспубліцы Беларусь; пасведчанне аб смерці – у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь; пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) – у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей); даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з’яўляўся навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі, – у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяцадначасова

*Іншыя дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, па запыце дзяржаўнага органа (іншай арганізацыі), у які звярнуўся грамадзянін, ва ўстаноўленым парадку прадстаўляюцца дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх выдача, а таксама могуць быць прадстаўлены грамадзянінам самастойна. Ад грамадзяніна могуць быць запатрабаваныя дакументы, якія пацвярджаюць яго паўнамоцтвы, калі з заявай звяртаецца прадстаўнік зацікаўленай асобы, а таксама іншыя дакументы у выпадках, указаных у пункце 2 артыкула 15 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб асновах адміністрацыйных працэдур».

* Усе адміністрацыйныя працэдуры бясплатныя.

Формы (бланкі) дакументаў, неабходных для звароту па ажыццяўленне адміністрацыйных працэдур, а таксама інфармацыю аб парадку іх запаўнення можна атрымаць у службовых асоб, адказных за ажыццяўленне адміністрацыйных працэдур.

Работнікі, якія ажыццяўляюць прыём заяў аб ажыццяўленні адміністрацыйных працэдур:

  1. Па кадравых пытаннях:

Намеснік начальніка ўпраўлення прававой, кадравай і ідэалагічнай работы – начальнік аддзела кадраў Ласіца Ірына Міхайлаўна

Тэлефон: +375 (17) 308-08-14

Адрас: г. Мінск, вул. Іванаўская, 56, каб. 110б

Рэжым працы: Пн – Пт 8:15 – 17:00, абед 13:00 – 13:45

Па пытаннях разліку заработнай платы:

Начальнік сектара разлікаў па заработнай плаце – Кароль Ірына Анатольеўна

Тэлефон: +375 (17) 308-08-19

Адрас: г. Мінск, вул. Іванаўская, 56, каб. 201

Рэжым працы: Пн – Пт 8:15 – 17:00, абед 13:00 – 13:45