Антыкарупцыйная дзейнасць

Палажэнне аб камісіі па супрацьдзеянні карупцыі №304 07.08.2023

1. Дадзенае Палажэнне аб камісіі па супрацьдзеянні карупцыі (далей – Палажэнне) вызначае парадак стварэння і дзейнасці ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве па эксплуатацыі будынкаў “БелЭЗ” камісіі па супрацьдзеянні карупцыі (далей – камісія).

2. Камісія ствараецца генеральным дырэктарам прадпрыемства ў колькасці не менш за пяць членаў. Старшынёй камісіі прызначаецца адзін з намеснікаў генеральнага дырэктара прадпрыемства, намеснік старшыні камісіі і сакратар камісіі абіраецца на паседжанні камісіі з ліку яе чальцоў.

Склад камісіі фарміруецца з ліку работнікаў прадпрыемства, у тым ліку курыруючых (якія ажыццяўляюць) фінансава-гаспадарчую і вытворчую дзейнасць, бухгалтарскі ўлік, распараджэнне бюджэтнымі грашовымі сродкамі, захаванасць уласнасці і эфектыўнае выкарыстанне маёмасці, кадравую і юрыдычную работу.

3. Камісія ў сваёй дзейнасці кіруецца Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, Законам Рэспублікі Беларусь ад 15 ліпеня 2015 г. № 305-3 “Аб барацьбе з карупцыяй”, Пастановай савета міністраў Рэспублікі Беларусь №1732 ад 26.12. 2011 г. “Аб зацвярджэнні тыпавога палажэння аб камісіі па супрацьдзеянні карупцыі”, іншымі актамі заканадаўства, у тым ліку гэтым Палажэннем.

4. Асноўнымі задачамі камісіі з’яўляюцца:

своечасовае вызначэнне карупцыйных рызык і прыняцце мер па іх нейтралізацыі;

распрацоўка і арганізацыя правядзення мерапрыемстваў па супрацьдзеянні карупцыі на прадпрыемстве і яго структурных падраздзяленнях, у тым ліку адасобленых, аналіз эфектыўнасці мер;

каардынацыя дзейнасці структурных падраздзяленняў прадпрыемства ў тым ліку адасобленых, па рэалізацыі мер па супрацьдзеянні карупцыі;

разгляд пытанняў прадухілення і ўрэгулявання канфлікту інтарэсаў;

разгляд пытанняў захавання правіл карпаратыўнай этыкі;

узаемадзеянне з дзяржаўнымі органамі, якія ажыццяўляюць барацьбу з карупцыяй, грамадскімі аб’яднаннямі і іншымі арганізацыямі па пытаннях супрацьдзеяння карупцыі;

абагульненне і аналіз паступаючай, у тым ліку з дзяржаўных органаў, якія ажыццяўляюць барацьбу з карупцыяй, інфармацыі аб парушэннях антыкарупцыйнага заканадаўства работнікамі прадпрыемства;

акумуляванне інфармацыі аб парушэннях заканадаўства аб барацьбе з карупцыяй, учыненых работнікамі прадпрыемства, а таксама падпарадкаваных (якія ўваходзяць у сістэму, склад) прадпрыемства;

прыняцце мер для ўстаранення наступстваў карупцыйных правапарушэнняў, правапарушэнняў, якія ствараюць умовы для карупцыі, і іншых парушэнняў антыкарупцыйнага заканадаўства.

5. Камісія ў мэтах вырашэння ўскладзеных на яе задач ажыццяўляе наступныя асноўныя функцыі:

удзельнічае ў межах сваёй кампетэнцыі ў выкананні даручэнняў вышэйстаячых дзяржаўных органаў па прадухіленні правапарушэнняў, якія ствараюць умовы для карупцыі і карупцыйных правапарушэнняў;

вядзе ўлік інфармацыі, якая паступае з праваахоўных і кантралюючых органаў, іншых дзяржаўных органаў і арганізацый і змяшчаецца ў зваротах грамадзян і юрыдычных асоб аб парушэннях антыкарупцыйнага заканадаўства работнікамі прадпрыемства і аналізуе такую інфармацыю;

заслухоўвае на сваіх пасяджэннях кіраўнікоў структурных падраздзяленняў, у тым ліку адасобленых, аб рабоце па прафілактыцы карупцыі;

узаемадзейнічае з дзяржаўнымі органамі, якія ажыццяўляюць барацьбу з карупцыяй, грамадскімі аб’яднаннямі і іншымі арганізацыямі па пытаннях супрацьдзеяння карупцыі;

прымае ў межах сваёй кампетэнцыі рашэнні, а таксама ажыццяўляе кантроль за іх выкананнем;

распрацоўвае меры па прадухіленні або ўрэгуляванні сітуацый, у якіх асабістыя інтарэсы работніка прадпрыемства, яго жонкі (жонка), блізкіх сваякоў або ўласцівых уплываюць або могуць паўплываць на належнае выкананне гэтым работнікам сваіх службовых (працоўных) абавязкаў;

распрацоўвае і прымае меры па пытаннях барацьбы з карупцыяй;

запытвае ў падпарадкаваных структурных падраздзяленняў, у тым ліку адасобленых, у межах кампетэнцыі прадпрыемства ва ўстаноўленым заканадаўчымі актамі парадку інфармацыю па пытаннях процідзеяння карупцыі;

уносіць кіраўнікам падпарадкаваных структурных падраздзяленняў, у тым ліку адасобленых, прапановы аб прыцягненні да дысцыплінарнай адказнасці падпарадкаваных ім работнікаў, якія ўчынілі правапарушэнні, якія ствараюць умовы для карупцыі, і карупцыйныя правапарушэнні;

разглядае прапановы сябраў камісіі аб удасканаленні метадычнай і арганізацыйнай працы па супрацьдзеянні карупцыі;

выпрацоўвае прапановы аб мерах рэагавання на інфармацыю, якая змяшчаецца ў зваротах грамадзян і юрыдычных асоб, па пытаннях праяў карупцыі;

разглядае прапановы членаў камісіі аб заахвочванні работнікаў, якія аказваюць садзейнічанне ў прадухіленні праяў карупцыі і іх выяўленні, выяўленні правапарушэнняў, якія ствараюць умовы для карупцыі, і карупцыйных правапарушэнняў;

ажыццяўляе іншыя функцыі, прадугледжаныя гэтым Палажэннем.

6. Дзейнасць камісіі ажыццяўляецца ў адпаведнасці з планамі работы на каляндарны год, якія зацвярджаюцца на яе пасяджэннях.

План працы камісіі на каляндарны год з пералікам пытанняў, якія падлягаюць разгляду на пасяджэннях камісіі, павінен быць размешчаны на афіцыйным сайце прадпрыемства (http://belez.by) у глабальнай камп’ютарнай сетцы Інтэрнэт не пазней за 15 дзён з дня яго зацвярджэння.

7. Не могуць з’яўляцца адначасова членамі камісіі асобы, якія знаходзяцца ў шлюбе або знаходзяцца ў адносінах блізкага сваяцтва або ўласцівасці.

8. Старшыня камісіі:

нясе персанальную адказнасць за дзейнасць камісіі;

арганізуе працу камісіі;

вызначае месца і час правядзення паседжанняў камісіі;

зацвярджае парадак дня пасяджэнняў камісіі і парадак разгляду пытанняў на яго пасяджэннях, пры неабходнасці ўносіць у іх змяненні;

дае даручэнні членам камісіі па пытаннях яе дзейнасці, ажыццяўляе кантроль за іх выкананнем;

неадкладна прымае меры па прадухіленні канфлікту інтарэсаў або яго ўрэгуляванні пры атрыманні інфармацыі, указанай у абзацы сёмым часткі першай пункта 10 гэтага Тыпавога палажэння.

У выпадку адсутнасці неабходнай колькасці членаў камісіі на яе пасяджэнні старшыня камісіі прызначае дату новага пасяджэння, але не пазней чым праз месяц з дня пасяджэння, якое не адбылося.

9. У адсутнасці старшыні камісіі яго абавязкі выконвае намеснік старшыні камісіі.

10. Член камісіі мае права:

уносіць прапановы па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю камісіі;

выступаць на пасяджэннях камісіі і ініцыяваць правядзенне галасавання па ўнесеных прапановах;

задаваць удзельнікам пасяджэння камісіі пытанні ў адпаведнасці з парадкам дня і атрымліваць на іх адказы па сутнасці;

знаёміцца з пратаколамі пасяджэнняў камісіі і іншымі матэрыяламі, якія датычацца яе дзейнасці;

у выпадку нязгоды з рашэннем камісіі выкласці пісьмова асаблівую думку па пытанню, якое падлягае абавязковаму далучэнню да пратакола пасяджэння камісіі;

ажыццяўляць іншыя паўнамоцтвы ў мэтах выканання ўскладзеных на камісію задач і функцый.

11. Член камісіі абавязаны:

прымаць удзел у падрыхтоўцы пасяджэнняў камісіі, у тым ліку фарміраванні парадку дня пасяджэння камісіі;

удзельнічаць у пасяджэннях камісіі, а ў выпадку немагчымасці ўдзелу ў іх паведамляць аб гэтым старшыні камісіі;

па рашэнні камісіі (даручэнні яе старшыні) прымаць удзел у праводзімых мерапрыемствах па выяўленні фактаў учынення правапарушэнняў, якія ствараюць умовы для карупцыі, і карупцыйных правапарушэнняў, а таксама невыканання заканадаўства аб барацьбе з карупцыяй;

не здзяйсняць дзеянняў, якія дыскрэдытуюць камісію;

выконваць рашэнні камісіі (даручэнні яе старшыні);

неадкладна ў пісьмовай форме паведаміць старшыні камісіі аб узнікненні канфлікту інтарэсаў або магчымасці яго ўзнікнення ў сувязі з выкананнем абавязкаў члена камісіі;

добрасумленна і належным чынам выконваць ускладзеныя на яго абавязкі.

Член камісіі нясе адказнасць за невыкананне або неналежнае выкананне ўскладзеных на яго абавязкаў.

12. Сакратар камісіі:

абагульняе матэрыялы, якія паступілі для разгляду на паседжаннях камісіі;

вядзе дакументацыю камісіі;

паведамляе членаў камісіі і запрошаных асоб аб месцы, часе правядзення і парадку дня пасяджэння камісіі;

забяспечвае падрыхтоўку пасяджэнняў камісіі;

забяспечвае азнаямленне членаў камісіі з пратаколамі пасяджэнняў камісій;

ажыццяўляе ўлік і захоўванне пратаколаў пасяджэнняў камісіі і матэрыялаў да іх.

13. Перашкаджэнне членам камісіі ў выкананні імі сваіх паўнамоцтваў не дапускаецца і прыводзіць да прымянення мер адказнасці ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

14. Пасяджэнні камісіі праводзяцца па меры неабходнасці, у тым ліку для разгляду выяўленых камісіяй у ходзе яе дзейнасці канкрэтных парушэнняў антыкарупцыйнага заканадаўства, у тым ліку правапарушэнняў, якія ствараюць умовы для карупцыі, і карупцыйных правапарушэнняў, але не радзей за адзін раз у паўгоддзе. Рашэнне аб скліканні камісіі прымаецца старшынёй камісіі або па прапанове не менш як адной трэці яе членаў.

У ходзе пасяджэння разглядаюцца пытанні, звязаныя:

з устаноўленымі парушэннямі работнікамі прадпрыемства антыкарупцыйнага заканадаўства, прымяненнем да іх мер адказнасці, устараненнем парушэнняў, іх наступстваў, а таксама прычын і ўмоў, якія садзейнічалі ўчыненню названых парушэнняў;

з захаваннем на прадпрыемстве парадку ажыццяўлення закупак тавараў (работ, паслуг), падрадных таргоў у будаўніцтве;

са станам дэбіторскай запазычанасці, абгрунтаванасцю расходавання бюджэтных сродкаў на прадпрыемстве і ў яго філіяле;

з правамернасцю выкарыстання маёмасці, выдзялення работнікам прадпрыемства пазыковых сродкаў;

з абгрунтаванасцю заключэння дагавораў на ўмовах адтэрміноўкі плацяжу;

з урэгуляваннем або прадухіленнем канфлікту інтарэсаў;

з ажыццяўленнем кантролю за выкарыстаннем атрымальнікамі бязвыплатнай (спонсарскай) дапамогі, прадугледжанай умовамі заключаных дагавораў.

Акрамя пералічаных пытанняў на пасяджэнні разглядаюцца іншыя пытанні, якія ўваходзяць у кампетэнцыю камісіі.

15. Камісія правамоцная прымаць рашэнні пры ўмове прысутнасці на пасяджэнні больш за палову яе членаў. Рашэнне камісіі з’яўляецца абавязковым для выканання работнікамі прадпрыемства і філіяла. Невыкананне (неналежнае выкананне) рашэння камісіі цягне адказнасць у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

16. Члены камісіі маюць роўныя правы пры абмеркаванні праектаў рашэнняў. Рашэнні прымаюцца простай большасцю галасоў ад агульнай колькасці членаў камісіі, якія прысутнічаюць на яе пасяджэнні. У выпадку роўнасці галасоў вырашальным з’яўляецца голас старшыні камісіі. Рашэнні камісіі афармляюцца пратаколам.

17. У пратаколе ўказваюцца:

месца і час правядзення паседжання камісіі;

найменне і склад камісіі;

звесткі аб удзельніках пасяджэння камісіі, якія не з’яўляюцца яе членамі;

парадак дня пасяджэння камісіі, змест пытанняў і матэрыялаў, якія разглядаюцца;

прынятыя камісіяй рашэнні;

звесткі аб далучаных да пратакола пасяджэння камісіі матэрыялах.

18. Пратакол пасяджэння камісіі рыхтуецца ў 10-дзённы тэрмін з дня яго правядзення, падпісваецца старшынёй і сакратаром камісіі, пасля чаго ў 5-дзённы тэрмін даводзіцца сакратаром камісіі да яе членаў і іншых зацікаўленых асоб.

19. Дадзенае Палажэнне ўступае ў сілу з моманту яго зацвярджэння.

ПЛАН працы пастаянна дзейнай камісіі па процідзеянні карупцыі Дзяржаўнага прадпрыемства “БелЭЗ” на 2024 год

№ п.п.Разгляданыя пытанніТэрмін правядзенняАдказны
1.Пытанні, якія падлягаюць разгляду на пасяджэнні Камісіі  
 1.Аб выкананні рашэнняў, прынятых пастаянна дзейнай камісіяй па супрацьдзеянні карупцыі ў 2023 годзе.1 паўгоддзе 2024 годаСакратар камісіі
 2.Аб выпадках парушэнняў работнікамі антыкарупцыйнага заканадаўства. крадзяжоў (нястач), выяўленых у выніку кантрольных мерапрыемстваў, праведзеных у рамках ўнутрыгаспадарчага кантролю, а таксама ў ходзе праверак кантралюючымі і праваахоўнымі органамі.На працягу года (пры ўстанаўленні парушэнняў)Упраўленне прававой, кадравай і ідэалагічнай работы, ГА і СБ.
 3.Аб выкананні працоўнай і выканальніцкай дысцыпліны, правілаў унутранага працоўнага распарадку.1 паўгоддзе 2024 годаАддзел кадраў
 4.Аб стане дэбіторскай запазычанасці.На працягу гадыФінансава-эканамічнае кіраванне
 5.Аб урэгуляванні або прадухіленні канфлікту інтарэсаў.Пры неабходнасці.Аддзел кадраў
 6.Аб абгрунтаванасці заключэння дагавораў на ўмовах адтэрміноўкі плацяжоў.На працягу года (пры неабходнасці)Упраўленне прававой, кадравай і ідэалагічнай працы
 7.Даклады ва Упраўленне справамі Прэзідэнта ў выпадку выяўлення парушэнняў антыкарупцыйнага заканадаўства.На працягу года (пры ўстанаўленні парушэнняў)Упраўленне прававой, кадравай і ідэалагічнай працы
  8.Аб стане працы і эфектыўнасці прымаемых мер па прафілактыцы карупцыйных праяў, своечасоваму апярэджанню і спыненню парушэнняў заканадаўства.На працягу гадыКіраўнікі структурных падраздзяленняў.
  9.Аб маніторынгу захавання арандатарамі умоў дагавораў арэнды.II паўгоддзе 2024Упраўленне прававой, кадравай і ідэалагічнай працы
 10.Аб выкананні на прадпрыемстве парадку ажыццяўлення закупак тавараў (работ, паслуг).II паўгоддзе 2024Юрыдычны аддзел, сектар па арганізацыі і правядзенні працэдур закупак, камісіі па закупках.
 11.Аб стане прэтэнзійна-іскавай работы на прадпрыемстве.II паўгоддзе 2024Юрыдычны аддзел
 12.Аб рабоце са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб на прадпрыемствеII паўгоддзе 2024Упраўленне прававой, кадравай і ідэалагічнай работы, кіраўнікі струк-турных падраздзяленняў.
 13.Аб выкарыстанні службовага і спецыяльнага аўтатранспарту (эфектыўнасць, скарачэнне затрат на ТО і ТР, маніторынг дадзеных аб экс-плуатацыі, і інш.).На працягу гадыУпраўленне транспарту і добраўпарадкавання, аддзел аўтатрактарнага забеспячэння, кіраўнікі падраздзяленняў.
 Разгляд прапаноў:  
 14.– грамадзян і юрыдычных асоб на прадмет змешчаных у іх звестак аб карупцыйных праявах дзеючых работнікаў прадпрыемства.На працягу года (пры наяўнасці прапановаў)Упраўленне прававой, кадравай і ідэалагічнай работы, кіраўнікі струк-турных падраздзяленняў.
 15.– членаў камісіі аб удасканаленні метадычнай і арганізацыйнай работы па процідзеянні карупцыі, заканадаўства аб барацьбе з карупцыяйНа працягу года (пры наяўнасці прапановаў)Сябры камісіі.
 16.Аб плане працы камісіі на 2025 год  IV квартал 2024Сябры камісіі, сакратар камісіі (абагульненне)
 2. Аб плане працы камісіі на 2025 год  
 17.Вядзенне ўліку паступае з праваахоўных і кантралюючых органаў, іншых дзяржаўных органаў і арганізацый і змяшчае ў зваротах грамадзян і юрыдычных асоб інфармацыі аб парушэннях антыкарупцыйнага заканадаўства работнікамі, аналіз названай інфармацыі.На працягу гадыУпраўленне прававой, кадравай і ідэалагічнай работы, сакратар камісіі.
 18.Узаемадзеянне з дзяржаўнымі органамі, якія ажыццяўляюць барацьбу з карупцыяй, грамадскімі аб’яднаннямі і іншымі арганізацыямі па пытаннях супрацьдзеяння карупцыі.На працягу гады Сябры камісіі.